Rådgivning

Generelt

De Jurastuderendes Retshjælp, Odense yder som udgangspunkt rådgivning om alle juridiske spørgsmål. Der er selvfølgelig nogle områder, som vi har mere erfaring med end andre. Vi kan dog under alle omstændigheder hjælpe dig med at finde ud af, hvor du finder svaret.

Da der er tale om en frivillig organisation, er der selvfølgelig grænser for vores ressourcer. Vores rådgivning er derfor underlagt følgende begrænsninger:

 1. Retshjælpen er primært rettet mod privat rådgivning.
 2. Retshjælpen er rettet mod lettere rådgivning. Egentlig sagsbehandling, som udarbejdelse af dokumenter, kan ikke foretages af retshjælperne. Dette gælder også udarbejdelse af fx. testamenter, skøder, ægtepagter osv. Større opgaver bliver henvist til advokat eller relevante ankenævn.
 3. Retshjælpen er rettet mod sager af mindre økonomisk karakter. Der er ikke sat en fast beløbsgrænse, men al rådgivning, der har større økonomisk betydning, kan ikke gives.
 4. Retshjælpen laver ikke det offentliges arbejde. I Danmark har langt de fleste offentlige instanser pligt til at vejlede borgere om deres rettigheder i forhold til det offentlige, og derfor skal spørgsmål om eksempelvis SU, skat, boligsikring etc. i første omgang besvares af den relevante myndighed. Vi hjælper dog meget gerne med at henvise til den relevante myndighed og med at give en vurdering af en beslutning truffet af det offentlige, såsom et afslag på en ydelse.

Hvis du er i tvivl, om din henvendelse er omfattet af ovenstående begrænsninger, så kontakt os og hør nærmere.

En retshjælp på trin 1?

Rådgivning på trin 1 omfatter grundlæggende mundtlig rådgivning. Rådgivning på trin 1 ydes i advokatvagter og i retshjælpskontorer.

Rådgivningen skal afklare, om den rådsøgende har et berettiget krav eller en indsigelse og i bekræftende fald, hvorledes vedkommende kommer videre. Den grundlæggende mundtlige rådgivning skal således sætte den rådsøgende i stand til at beslutte, om der er grund til at gå videre med sagen, idet rådgivningen også skal omfatte praktiske og økonomiske forhold. Efter afklaring af den juridiske problemstilling kan rådgivning på trin 1 herefter bestå i henvisning til en relevant myndighed, vejledning om klagemulighed, andre former for tvisteløsning eller retshjælpsmuligheder.

Grundlæggende mundtlig rådgivning kan endvidere gives i tilfælde, hvor der ikke foreligger en tvist, men hvor den rådsøgende har brug for rådgivning om juridiske spørgsmål.

Rådgivningen skal være tilgængelig for alle og skal også tilbydes rådsøgende, der ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces og offentlig retshjælp ved advokater. Rådgivning på trin 1 omfatter alle retsområder og skal derfor også omfatte rådgivning vedrørende eksempelvis erhvervsmæssige eller strafferetlige forhold.

Se i øvrigt Justitsministeriet vejledning.


Familie- og arveret

Dette retsområde er kendetegnet ved at have stor indflydelse på vort liv, da det vedrører noget så vigtigt som vores familie.

I De Jurastuderendes Retshjælp kan vi hjælpe med at besvare mange af de spørgsmål, som kan opstå, fx:

 • Hvem arver efter mig, hvis jeg ikke opretter noget testamente?
 • Hvad er afgørende for, om jeg skal betale børnebidrag til min ekskone?
 • Har jeg ret til at bestemme, hvor min søn skal gå i skole, selvom jeg ikke har forældremyndigheden?
 • Har jeg arveret efter mine biologiske forældre, selvom jeg blev bortadopteret som barn?
 • Hvad kan jeg gøre for at sikre, at mine pensioner ikke bliver omfattet af bodelingen i tilfælde af, at jeg bliver skilt fra min kone?

Da vi kun beskæftiger os med decideret rådgivning, har vi ikke mulighed for at føre sager om f.eks. forældremyndighed. Vi har heller ikke mulighed for at udarbejde testamenter og ægtepagter. Men vi kan dog altid rådgive om, hvordan du kommer videre i sagen, og hvem der evt. kan hjælpe.

Køberetten

Køberetten dækker over alle de problemer, der kan opstå i forbindelse med køb af varer. Dermed er der tale om regler, der er relevante for rigtig mange mennesker, da det kan være svært at gennemskue, hvilke rettigheder man har.

De Jurastuderendes Retshjælp hjælper gerne med de køberetlige spørgsmål, du måtte have. Det kunne eksempelvis være:

 • Kan jeg gøre noget, når min computer har været til reparation i 2 mdr?
 • Er det bindende for sælgeren, når jeg har bestilt en fladskærm på nettet, som stod til at koste kr. 7,00?
 • Hvad er mine muligheder for at få afslag i prisen for et defekt produkt?
 • Hvad gør jeg, når det kamera, som jeg har købt på nettet, var beskadiget ved modtagelsen?

Nogle af disse spørgsmål vil kunne indbringes for særlige myndigheder, herunder Center For Klageløsning/Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden. Vi rådgiver også gerne omkring dine klagemuligheder.

Lejeret

En stor del af de henvendelser, vi får, drejer sig om lejeretlige problemer.

Lejere nyder en særlig beskyttelse i det danske retssystem, hvorfor lejeren ofte har loven på sin side i de situationer, vi får forelagt. Prøv at sende dit spørgsmål til os, så skal vi nok gøre vores bedste for at løse dit lejeretlige problem. Dette kan f.eks. være:

 • Min lejlighed har været ubeboelig i ca. en uge pga. renovation, har jeg mulighed for at få kompensation herfor?
 • Min udlejer har krævet et meget stort beløb for istandsættelse, hvad kan jeg gøre ved det?
 • Hvor lang tids opsigelsesvarsel har jeg?
 • Må min udlejer kræve et gebyr for at genudleje min lejlighed, inden min opsigelsesperiode udløber?
 • Må min udlejer kræve et gebyr for at afholde flyttesyn?

Hvis dine lejeretlige problemer ikke umiddelbart kan løses, kan det være nødvendigt at indbringe sagen for et huslejenævn eller Boligretten.

Vi hjælper dig gerne med at undersøge dine klagemuligheder, og vi vil også forsøge at give et bud på, om du har en god sag.