Privatlivspolitik

Dataansvarlighed

Retshjælpen behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data, er:

Navn: De Jurastuderendes Retshjælp, Odense

CVR: 35370625

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M

Email: retshjaelp@retshjaelp.com

Behandling af persondata

I forbindelse med din henvendelse vil vi anvende de persondata, som du bidrager med.

De data, vi anvender, omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, din e-mailadresse.
  • CPR-nummer.
  • Andre almindelige oplysninger, herunder billeder du bidrager med i din henvendelse.

Som udgangspunkt behandler vi kun de oplysninger om dig, som du selv har skrevet i din henvendelse til os. En tredjepart vil ikke få adgang til personoplysningerne. Personoplysningerne bruges til at kunne gennemføre den rådgivning, som du har kontaktet os om. Endvidere kan sagen videresendes til bestyrelsen med formål om kvalitetssikring.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke og for at kunne gennemføre den rådgivning, du har kontaktet os om jf. Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a og b.

Til brug for indberetning til Civilstyrelsen udarbejder retshjælpen statistik over antal sager. Til dette formål opbevarer vi modtagne henvendelser i en begrænset periode. Dine data vil ikke videresendes til Civilstyrelsen, da de alene modtager en anonymiseret statistik over antal sager.

One.com, som er vores webhostudbyder, fungerer som databehandler af modtagne data.

Beskyttelse af personoplysninger

Rådgivningen foregår fra computere med begrænset adgang. Disse er placeret i kontrollerede faciliteter for at forhindre uautoriseret adgang.

Vi kan dog ikke med 100 % sikkerhed garantere sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan dermed være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når disse sendes og opbevares elektronisk. Afgivelse af oplysningerne er således på eget ansvar.

Personoplysningerne er sendt til os med det formål at kunne fuldføre rådgivningen og vil således slettes løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Vi har ikke mulighed for at gendanne slettede e-mails.

Dine rettigheder

Som registreret har du i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, som du kan benytte dig af, herunder ret til at anmode os om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod behandlingen samt retten til dataportabilitet, såfremt visse betingelser er opfyldt. Du kan læse nærmere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk.

Du kan også klage til Datatilsynet på https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/ over vores behandling af dine data.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på Retshjaelp@retshjaelp.com

Denne privatlivspolitik er en del af retshjælpens forberedelse til den nye persondataforordning med ikrafttrædelse dato 25. maj 2018. Ændringer i vores behandling af personoplysninger kan derfor blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre disse retningslinjer. I så fald vil datoen nedenfor blive rettet.

Sidst opdateret 16/ 10-2018