Retshjælperne

Retshjælpen er bemandet af jurastuderende ved Syddansk Universitet. Ansættelse sker på baggrund af en samlet vurdering, men de faglige kompetencer er selvfølgelig tungtvejende.

Uddannelse og netværk

Retshjæperne får løbende kurser af relevans for deres arbejde, således de er i stand til at yde den bedste rådgivning. Hertil kommer, at retshjælperne har et netværk af juridiske eksperter i ryggen, som kan bidrage til besvarelsen af de mere komplicerede spørgsmål.

Endelig sikres kvaliteten af besvarelserne ved, at ethvert svar bliver set igennem af en kollega, inden det bliver sendt ud.

Gratis juridisk rådgivning

Retshjælperne er ikke advokater og kan derfor ikke føre sagerne på samme vis, som en advokat kan. Men de kan hjælpe med gratis juridisk rådgivning i sager, hvor det ville blive for dyrt at involvere en advokat.

Bliv retshjælper

Hvis du er jurastuderende og har lyst til at hjælpe almindelige mennesker med deres juridiske problemer, så kontakt retshjælpen og hør nærmere om dine muligheder og vores krav. Vi søger dog på nuværende tidspunkt ikke nye retshjælpere.